Sağlık Müdürümüzün Mesajı

           İnsanların kaliteli, mutlu bir yaşam sürmelerinin ana koşulu sağlıklı bireyler olmalarından geçmektedir. Bedenen ve ruhen sağlıklı bireyler, eğitimin artmasına, üretimin güçlenmesine, ülkenin kalkınmasına dolayısıyla toplumsal refahın artmasına önemli katkı sunarlar. Yaptığımız işin İnsanlık için önemini, anlamını ve Kutsallığını asla unutmadan; Halkın ihtiyaç ve beklentilerine uygun, uluslararası normlarda koruyucu tedavi edici ve rehabilite edici sağlık ve danışmanlık hizmetini en üst düzeyde ilimizde sunmak temel amacımızdır.

                "Halka Hizmet Hakka hizmettir" anlayışıyla 24 saat kesintisiz sağlık hizmeti sunmak, hasta ve çalışan memnuniyetini en üst seviyeye çıkarmak, etkin,kaliteli,hızlı ve erişilebilir olmak ana hedefimizdir.