Kurumsal

Kurumsal

Sağlık çalışanları arasında diyalog ortamları oluşturarak mesleki birliktelikten, insanlık ailesinin maddi manevi hastalıklarına şifa olabilecek projelere dönüştürmeyi amaç edinmiş sağlık çalışanlarını aynı çatı altında toplayan bir sivil toplum kuruluşudur.
Sağlık sektöründe çalışanların mesleki gelişimlerini ve dayanışmalarını arttırarak din, dil, ırk, mezhep, siyasi düşünce farkı gözetmeksizin, sosyal sorumluluk bilinci içerisinde yurt içi ve yurt dışında sağlıkla ilgili projeler üretip hayata geçirmeyi hedefler.

Yurtiçi ve yurtdışında aynı amaca yönelik kuruluşlarla işbirliği yapmak ve sivil toplum faaliyetlerinin etkinleştirilmesi ve geliştirilmesini sağlamak, bu konuda çalışmalar yapan kişi, kurum ve kuruluşlara destek vererek dernekler arasında dayanışma ve işbirliği kurulması yönünde çalışmalar yapmaktır.

VİZYONUMUZ

Ülkemizin sağlık yönetimi kalitesini uluslararası standartlara ulaştırmak, tüm sağlık yöneticilerinin dayanışmasını ve bilgi paylaşımını tesis etmektir.

MİSYONUMUZ

Sağlık yönetiminin kalitesini artırmak için araştırma, geliştirme, uluslararası çalışmalar ve organizasyonlar yapmak
Sağlık yöneticilerinin eğitiminin temini için kurs, seminer, sempozyum ve çalışmalar yapmak
Özel ve resmi kuruluşlardaki tüm sağlık yöneticilerin bilgi birikimini paylaşmak için sağlık yönetimi ve mevzuatlar hakkında seminer, sempozyum ve eğitim toplantıları yapmak
Tüm sağlık yöneticilerin özlük ve sosyal haklarını korumak, iyileştirmek için kamuoyunda ve resmi mercilerde çalışmalar yapmak, raporlar sunmak