DİYALİZ MERKEZLERİ KOMİSYON KARARI

DİYALİZ MERKEZLERİ KOMİSYON KARARI

DİYALİZ MERKEZLERİ BAŞVURU DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

 

Diyaliz Merkezleri Başvuru Değerlendirme Komisyonunun 12/01/2017 Perşembe günü saat 16.00’da yapmış olduğu toplantıda;

İlimizdeki bölge hedef doluluk oranı  hemodiyaliz cihazı başına düşen hasta sayısı (hasta/cihaz oranı) dördün üstünde (192/47=4,08) olması nedeniyle , 2017 yılı 1. Altı aylık dönemi için mevcut diyaliz merkezlerin talebi doğrultusunda 5 (beş) diyaliz cihazı artırımı uygun görülmüştür.

Durumu bildirir komisyon raporudur.