2016 Kasım dönemi il içi naklen atama

2016 Kasım dönemi il içi naklen atama

İLAN METNİ

               Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliği’nin Usul ve Esasları Hakkında Yönerge’ye binaen 2016 Kasım dönemi il içi naklen atama yapılacaktır. Müdürlüğümüz ve bağlı birimlerde Kadro Standartları Yönergesine göre açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadrolar tespit edilmiş olup, ilan edilen bu kadrolara atanmak isteyen personelin belirtilen tarihlerde istenen bilgi ve belgeleri İl Sağlık Müdürlüğü’ne ulaştırması gerekmektedir.

MÜRACAAT ŞARTLARI:

1- 2016 Kasım Dönem tayinine yalnızca İl Sağlık Müdürlüğü ve bağlı birimlerinde görev yapan personeller müracaat edebilecektir.

2-Aday memurluğu devam eden ve ücretsiz izinde olan personelin müracaatları kabul edilmeyecektir.

3-Başvurular sadece ilan edilen unvan ve yerler için yapılacaktır, ilan edilen unvan ve yerler dışındaki başvurular işleme alınmayacaktır.

4-Dönem tayinine başvuracak personel, il içi atama ve nakil talep formunu eksiksiz doldurup imzalayarak amirine onaylatacak ve PBS’den temin edeceği hizmet puanı dökümü ile birlikte belirtilen tarihlerde teslim edecektir.

5-Sağlık hizmetlerinin aksamaması ve etkili bir personel planlaması yapılabilmesi için son müracaat tarihi itibariyle görev yaptığı birimde fiilen en az 2 (iki) yıl çalışmış olan personellerin başvuruları kabul edilecektir.

6-Ataması yapılan personelin, yerine yeni atama yapılmadan görevden ayrılması halinde hizmeti aksayacak olanların görevden ayrılışları, yerine yeni atama yapıldıktan sonra sonuçlandırılacaktır.

7-Belirtilen şekilde müracaat edenlerin yerleştirme işlemleri, tercihleri ve hizmet puanlarına göre (en yüksek hizmet puanından başlanarak) değerlendirilecektir.

8- Sağlık Hizmetlerinin aksamamamsı için her birimden en fazla bir kişinin ataması yapılacaktır.

9-Yerleştirme sonuçları ile uygun görülmeyenlerin red sebepleri Kasım ayı içerisinde Müdürlüğümüz web sayfasından ilan edilecektir.

10-Müracaat şartlarını taşımadığı halde müracaat eden personelin, sehven ataması yapılmış olsa dahi iptal edilecektir.

11- 2016 Kasım dönem tayinine müracaatlar 19 Ekim 2016 tarihinde başlayıp 28 Ekim 2016 tarihi saat 17:00’de sona erecektir.

 

 

2015 KASIM DÖNEMİ İL İÇİ NAKLEN ATAMA KURASI MÜNHAL YERLER LİSTESİ

SIRA           UNVAN                              BRANŞ                                                 BİRİM                                             İHTİYAÇ

1            Sağlık Memuru                 İlk ve Acil Yardım                                   Merkez 1 Nolu ASHİ                                    1

2            Sağlık Memuru                 İlk ve Acil Yardım                                   Çınarcık 2 Nolu (Esenköy) ASHİ                   1

3            Sağlık Memuru                 İlk ve Acil Yardım                                   Armutlu 1 Nolu ASHİ                                    1