YAŞAM YOL VER

YAŞAM YOL VER

112 ACİL ÇAĞRI HATTININ GEREKSİZ ARANMASININ ÖNLENMESİ  VE TRAFİKTE AMBULANSIN GEÇİŞ ÖNCELİĞİNE ÖZEN GÖSTERİLMESİNE YÖNELİK BİLGİLENDİRME KAMPANYASI 

GİRİŞ :

Acil Sağlık Hizmetleri, yurt geneline en uç noktalara kadar yayılmış, kesintisiz olarak hizmet veren, il merkezlerindeki Komuta Kontrol Merkezine bağlı olarak çalışan, tüm ilçelerde ve bazı önemli noktalarda kurulmuş istasyonlardan oluşan büyük bir sistemdir.

Acil Sağlık Hizmetlerinin amacı, acil sağlık hizmeti ihtiyacı oluşan vatandaşlarımıza günün 24 saatinde ücretsiz olarak 112 acil çağrı hattının aranması halinde en kısa sürede ulaşmak ve en uygun şekilde tedavisinin yapılabileceği bir merkeze ulaştırmaktır.

Hastanın durumuna göre, iklim, coğrafi ve trafik vb. koşullar göz önüne alınarak, en uygun ambulans yönlendirilerek112 Acil Sağlık hizmeti kentsel ve kırsal alanda %100 erişim ile sunulmaktadır.

Ülke genelinde 2.228’e varan yaygın istasyon ağı ve profesyonel ekipleri ile acil çağrılara, kentlerde ilk 10 dakikada, kırsal alanda ise ilk 30 dakikada ulaşma oranı % 90’ın üzerine çıkarılmıştır. Bakanlık bünyesinde kurulan merkezde 24 saat on-line takip yapılmakta, dijital sistem ile illerden gelen çağrılar, dijital haritalar üzerinde izlenebilmektedir. 112 Acil Sağlık Hizmetleri, hastaya ulaşımı ve hasta naklini en hızlı şekilde sağlamak üzere hava, kara ve deniz ambulansları ile 2014 yılında  4.027.215 hastaya tahliye ve sağlık hizmeti sunmuştur.
Mevcut haliyle bünyesinde;

 

30.000 den fazla yetişmiş personeli

4.468 adet 112 Ambulansı

293 adet Kar Paletli Ambulansı

20 adet önünde kar bıçağı bulunan Kombi Paletli ambulansı

64 adet 4 yaralı taşıma kapasitesi olan Ambulansı

86 adet yoğun bakım ve obez Ambulansı

16 ilde 17 adet Ambulans Helikopter

3 adet Ambulans Uçak ( bir uçak aynı anda 4 hasta nakli yapacak kapasitededir.

6 adet Deniz Ambulansı

60’tan fazla Motosikletli Acil Müdahale Ekibi

bulunmaktadır

112 ACİL ÇAĞRI HATTI

112 Acil Çağrı Hattı, hayati tehlike oluşturan durum ortaya çıktığında aranması gereken ücretsiz olarak hizmet veren hayati derecede önemli bir hattır. 112 Acil Çağrı Hattı arandığı zaman; isim-soy isim, karşılaşılan sağlık sorununun tam olarak ne olduğu ve adres bilgilerinin açık ve anlaşılır bir biçimde belirtilmesi zaman kaybının yaşanmaması için son derece önemlidir. Hayati tehlike durumu olmayanlar tarafından meşgul edilmesi nedeniyle gerçek sağlık yardımına ihtiyacı olan hasta ve vakalara ulaşmada geç kalınmakta veya ulaşılamamaktadır.

2013 yılında 112 Acil Çağrı Hattı toplam 115.456.427 kez aranmış olup bu çağrıların sadece 3.980.464’ü acil vaka olarak işlem görmüş, 111.475.963 çağrı ise asılsız ihbar olarak değerlendirilmiştir.

2014 yılında 112 Acil Çağrı Hattı toplam 118.260.579 kez aranmış olup bu çağrıların sadece 4.027.2015’i  acil vaka olarak işlem görmüş, 113.866.695 çağrı ise asılsız ihbar olarak değerlendirilmiştir.

112 Acil Çağrı Hattının gereksiz meşgul edilmesi zaman ve işgücü kaybına yol açmakta daha önemlisi gerçek acil vakalara ulaşmakta sorun yaratmaktadır. Herkesin bir gün 112 Acil Çağrı Hattını aramaya ihtiyacı olabileceği unutulmamalıdır.

112 Acil Çağrı merkezinin gereksiz aranması konusu Kabahatler kanunu ve 112 Acil Çağrı Merkezleri Kuruluş, Görev ve Çalışma Yönetmeliğinde düzenlenmiştir. Yönetmeliğin 23. Maddesi 2. Fıkrası “Çağrı Merkezini asılsız ihbarda bulunmak süratiyle meşgul ettikleri tespit edilen kişilere 30/03/2005 tarih ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununa göre il valileri tarafından 250 Türk Lirası idari para cezası verilir. Tekerrür hâlinde bu ceza iki katı olarak uygulanır” hükmü taşımaktadır.

 

VAKAYA GİDERKEN KARŞILAŞILAN SORUNLAR

Arayan kişilerin doğru adres verememesi ve hasta konumunun net olarak belirlenememesi nedeni ile adres bulmak öngörülenden çok daha fazla zaman alabilmektedir.

Yollarda ambulanslar ve diğer geçiş öncelikli araçların kullanımı için güvenlik şeridi olmaması, diğer sürücülerin ambulansa yol vermemesi/verememesi, bazı saatlerde yaşanan trafik yoğunluğu, ara sokakların ambulansın geçişine uygun olmaması gibi nedenler, ambulansların vakalara ulaşmasını zorlaştırmaktadır.

Özellikle şehirlerarası yollarda ambulansların kullanabileceği geçiş noktaları olmaması nedeni ile karşı şeritte meydana gelen bir vakaya ulaşmak için fazladan 40-50 km mesafe gidilmesi gerekmekte ve bu durum hastaya ulaşma süresini uzatmaktadır.

Kış şartlarında doğu bölgelerde yolların kapanması başta olmak üzere ülkemizin coğrafi koşulları ve iklim şartlarından kaynaklanan nedenler hastalara zamanında ulaşılmasını zorlaştırmaktadır.

Ambulansa ait siren sesi duyulduğunda ya da tepe lambası yanarken görüldüğünde mutlaka yol verilmesi hayati önem taşımaktadır. Trafikte ilerleyen ambulansa yol verme konusunda özen gösterilmemesi, zamanla yarışan 112 acil müdahale ekibinin hayati tehlikesi olan hastayı zamanında tedavi merkezine yetiştirmesine engel olmaktadır.

 

GENEL AMAÇ:

Kampanyanın genel amacı şöyledir:

Kitle iletişimi ve diğer iletişim kanallarını kapsayan bir kamuoyu bilgilendirme kampanyası aracılığıyla, ulusal bazda 112 Acil Çağrı merkezinin gereksiz aranmasının önlenmesi ve trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğine özen gösterilmesine yönelik farkındalığın artırılması, seçilen illerde amaca yönelik yoğun bilgilendirme yapılması.

 

ÖZEL HEDEFLER:

Bu Kampanyanın özel hedefleri şunlardır:

Hedef 1: Bir yıl sonunda 112 Acil Çağrı merkezlerine gelen gereksiz çağrı oranını % 20 azaltmak

Hedef 2: Kentsel alanda  Acil vakaya ilk 10 dakikada ulaşma oranını % 90 dan %95 oranına, kırsal alanda acil vakaya ilk 30 dakikada ulaşma oranını % 95 oranına çıkartmak. Trafikte seyreden ambulansın geçiş önceliğini kullanması için gerekli altyapının sağlanması için farkındalık yaratmak, ilgili kurumları bilgilendirmek.(özellikle büyük kentlerde merkezde bulunan hastane bölgelerinde ambulansın rahat seyretmesi için kentsel düzenlemelerin yapılması)

Hedef 3: 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi ve çalışma şekli konusunda 81 il ve ilçelerde ilk ve orta öğretim kurumlarında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmek ( Minik 112 uygulamasının yaygınlaştırılması)

Hedef 4: Ambulansın trafikte duraksamadan ilerleme yöntemlerinin belirlenerek ( örnek: fermuar yöntemi ) toplumun bu konuda bilgilendirilmesini sağlamak.

 

HEDEF KİTLE:

Hedef Kitle: Halk

Hedef Kitle: Araç sürücüleri ve sürücü adayları

Hedef Kitle: İlk ve orta öğretim öğrencileri öncelikli olmak üzere tüm öğrenciler

 

UYGULANACAK  STRATEJİLER:

Farklı hedef kitlelerine göre yapılacaklar.

Halka dönük bilgilendirme ve farkındalık oluşturma çalışmaları

Araç sürücülerine dönük çalışmalar

Öğrencilere dönük çalışmalar ve aktiviteler

 

HALKA YÖNELİK STRATEJİLER:

112Acil Çağrı merkezinin hayati önemi olduğunu anlatmak

Gereksiz arama yapılmasının önlenmesi amacıyla; Gereksiz aramaların tespit edildiği, Çağrıların kayda alındığı ve gereksiz çağrılara cezai yaptırımın olacağı ( mevzuat hakkında ) bilgisinin verilmesi

Trafikte seyreden ambulansa yol verilmesi konusunda özen gösterilmesi konusunda mesaj verilmesi

112 Acil çağrı merkezinin önemi ile trafikte ambulansa yol verme konularında özel aktivitelerin düzenlenmesi  (Politik önderlerin, sanatçıların, basın mensuplarının katılımıyla gerçekleşecek PR faaliyetleri)

Kamu-üniversite-özel sektör ve uzmanlık dernekleri ile işbirliği ve ortak yaklaşımın sürdürülmesi ( hizmet verirken karşılaşılan sorunların çözümüne yönelik bilimsel önerilerin getirilmesi)

 

ÖĞRENCİLERE DÖNÜK STRATEJİLER:

Öğrencilere 112 Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi hakkında bilgi verilmesi sağlanarak Hangi şartlarda ve nasıl iletişim kurulması gerektiği konusunda olumlu tutum ve davranış geliştirmesinin sağlanması,

112 Acil Sağlık Hizmetlerinin önemi ve çalışma şekli konusunda 81 il ve ilçelerde ilk ve orta öğretim kurumlarında tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirmek.       ( Minik 112 uygulaması )

Öğrenciler vasıtası ile bilgi broşürlerinin ebeveyne ulaştırılmasının sağlanması.

 

ARAÇ SÜRÜCÜLERİNE YÖNELİK STRATEJİLER:

Trafikte yoğun olarak bulunan servis araçları, ticari taksi sürücülerine yönelik ziyaretler ve bilgilendirme faaliyetleri

Her araç sürücüsünün ambulansın önceliğine yönelik duyarlı olmasını sağlamak ve bu duyarlılığı ile trafikte savunuculuk faaliyetine destek vermesini sağlamak

Araç sürücüsü adaylarının eğitimi müfredatına ayrıntılı olarak konunun yerleştirilmesini sağlamak

 

NASIL?

112 Acil  çağrı merkezinin hayati derecede önemini anlatarak

112 Acil çağrı merkezinin gereksiz yere meşgul edilmesinin ölümlere neden olabileceğini anlatarak

Empati kurmasını sağlayarak

Yaşam kurtarmak için zamanla yarışan sağlık personelinin çalışma şartlarını göstererek

Acil durumlarda saniyelerin önemini vurgulayarak

Ambulans içerisindeki hastanın bir yakını olabileceğini vurgulayarak

Bu anlatımlarda duygusal yönü güçlü bir dil kullanılarak

PAYDAŞ KURUM VE KURULUŞLAR

İçişleri Bakanlığı

Milli Eğitim Bakanlığı

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı

Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Hizmetleri Başkanlığı

Belediye Başkanlıkları

Karayolları Genel Müdürlüğü

Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu

Servis Şoförleri ve Taksici Esnaf odaları