TÜRKİYE BESLENME VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI 2017

TÜRKİYE BESLENME VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI 2017

TÜRKİYE BESLENME VE SAĞLIK ARAŞTIRMASI 2017 YALOVA’DA BAŞLADI

            Dünya’da olduğu gibi ülkemizde de beslenme sağlık durumunun ve sorunlarının ortaya konulması için her 5 yılda bir “Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması”nın (TBSA) yapılması gereklidir. Ulusal beslenme sorunlarına yönelik etkin, yararlı ve sürdürülebilir besin, beslenme plan ve politikalarının hazırlanabilmesi, uygulanabilmesi, izlenebilmesi ve güncellenebilmesi için güvenilir nitelikte araştırma verileri son derecede önemlidir.

            Bu kapsamda Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2017, ilimizde "Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)" tarafından örneklemi belirlenen katılımcılara 26.09.2017 tarihinde başladı.

           Türkiye Beslenme ve Sağlık Araştırması (TBSA) 2017 ile Türkiye İstatistik Kurumu tarafından belirlenen katılımcılara beslenme ve sağlık durumunu, fiziksel aktivite düzeyini belirlemeye yönelik sorular, ve katılımcının izni doğrultusunda diyetisyenlerimiz  tarafından boy, kilo ölçümleri, sağlık taraması kapsamında tam kan testleri yapılacaktır.

          Katılımcılar Aile Hekimlerimiz tarafından Aile Sağlığı Merkezine davet edilecektir. Çalışmalar diyetisyenlerimiz tarafından yapılacaktır. İlimizde araştırmaya katılacak kişilerin çalışmaya katılım sağlamaları önem arz etmektedir.